Termeni și condiții

1. Dispoziții generale
Acești Termeni și condiții reglementează drepturile și obligațiile dintre vânzător și cumpărător. Cumpărătorul este clientul magazinului online operat la https://www.diagshop.ro. Având în vedere legislația aplicabilă, se face o distincție între un cumpărător care este un consumator și un cumpărător care nu este un consumator.

Un cumpărător-consumator sau pur și simplu un consumator este orice persoană care, în afara activității sale comerciale sau a exercitării independente a profesiei sale, încheie un contract cu vânzătorul sau tratează în alt mod cu acesta.

Un cumpărător care nu este un consumator este o întreprindere. Orice persoană care încheie contracte în legătură cu propria sa activitate comercială, de producție sau cu o activitate similară sau în cursul exercitării independente a profesiei sale sau care acționează în numele sau în contul unui întreprinzător este, de asemenea, considerată întreprinzător.

Toate relațiile contractuale se încheie în conformitate cu ordinea juridică română. Raporturile juridice dintre vânzător și consumatorul cumpărător sunt guvernate de următorii termeni și condiții.

Acceptarea bunurilor de către Cumpărător de la Vânzător, precum și comanda obligatorie confirmată de către Vânzător, se consideră ca fiind recunoașterea și încheierea contractului de vânzare-cumpărare în conformitate cu acești termeni și condiții contractuale, iar Cumpărătorul este de acord cu termenii și condițiile în vigoare în momentul trimiterii comenzii obligatorii și va fi obligat să le respecte în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Vânzătorul se obligă să informeze în mod corespunzător cumpărătorul cu privire la caracteristicile produselor vândute, la utilizarea și întreținerea produsului. În cazul în care este necesar, având în vedere natura produsului, vânzătorul furnizează informațiile necesare în instrucțiuni scrise și inteligibile care însoțesc produsul. Bunurile oferite corespund descrierii date pentru bunurile oferite.

Vânzătorul este Diag Store s.r.o.,Hornoměcholupská 1196/58, 102 00, Praha 10 - Hostivař, Praga, Republica Cehă, nr. de identificare: 14335603, nr. de TVA: CZ14335603, denumit în continuare "Vânzătorul".

2. Comandă
2.1 Bunurile listate în magazinul online reprezintă oferta vânzătorului. Confirmarea și trimiterea formularului de comandă de către Cumpărător este considerată ca o propunere de încheiere a unui contract de cumpărare, pe baza căruia Vânzătorul își rezervă bunurile comandate.

2.2 Pe baza comenzii Cumpărătorului, Vânzătorul trimite o confirmare, care de obicei informează cu privire la data probabilă de expediere a Bunurilor către Cumpărător.

2.3 Prețurile sunt valabile așa cum apar în magazinul online. Prețurile sunt prezentate cu toate taxele incluse, cu excepția costului de livrare a bunurilor. În cazul în care, de exemplu, din cauza unei erori administrative sau tehnice, prețul produselor comandate a fost indicat în mod eronat, cumpărătorul va fi notificat prin e-mail. În același timp, comanda nu este considerată obligatorie până când cumpărătorul nu o confirmă cu prețul real.

2.4 Costul de ambalare și de expediere este indicat în rezumatul comenzii. Prin confirmarea și trimiterea comenzii, cumpărătorul confirmă acordul său cu privire la metoda de expediere și la valoarea costurilor de ambalare și de expediere.

2.5. În cazul în care Cumpărătorul intenționează să ridice personal bunurile selectate și comandate, comanda are ca obiect doar rezervarea bunurilor, iar contractul de cumpărare propriu-zis se încheie doar la fața locului, în prezența personală a Cumpărătorului sau a reprezentantului acestuia.

2.6 Contractul de vânzare se încheie prin trimiterea unui e-mail de confirmare a comenzii către Cumpărător sau prin confirmarea de către Cumpărător a prețului real în conformitate cu punctul 2.3.

2.7 Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul confirmă că a citit acești termeni și condiții.

3. Expedierea și acceptarea mărfurilor
3.1. Bunurile sunt trimise în modul ales de către cumpărător. Data exactă la care bunurile au fost trimise cumpărătorului va fi comunicată de către vânzător cumpărătorului prin e-mail, la cerere.

3.2. În principiu, expedierea este trimisă la adresa indicată de Cumpărător în comanda sa.

4. Plata
4.1 Prețul de achiziție se plătește, la alegerea cumpărătorului, fie prin plata anticipată a sumei totale, inclusiv a costului de ambalare și de expediere, în contul bancar al vânzătorului, fie la primirea bunurilor - personal sau prin plata în numerar la livrare. Vânzătorul este plătitor de TVA.

5. Retragerea din contract
5.1. Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la primirea bunurilor trimise. În aceeași perioadă, acesta este obligat să notifice în scris vânzătorul și să trimită bunurile nedeteriorate și neuzate înapoi la adresa vânzătorului fără întârziere (nu prin ramburs), pe cheltuiala sa. În acest sens, acesta poate utiliza formularul tip.

5.2. În cazul în care consumatorul se retrage din contract în conformitate cu paragrafele anterioare, vânzătorul va rambursa fondurile primite de la consumator (cu excepția sumei reprezentând costurile suplimentare de livrare a bunurilor suportate ca urmare a metodei de livrare a bunurilor aleasă de consumator, care este diferită de cea mai ieftină metodă de livrare standard a bunurilor oferită de vânzător) în termen de 14 zile de la predarea retragerii din contractul de cumpărare către vânzător de către consumator.

5.3 Dacă consumatorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie sumele de bani primite de consumator înainte ca acesta să returneze bunurile vânzătorului.

5.4 Cu toate acestea, dispoziția din lege privind retragerea în termen de 14 zile nu poate fi interpretată ca permițând împrumutul gratuit al bunurilor. În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere în termen de 14 zile de la primirea bunurilor, acesta trebuie, în termen de 14 zile de la retragere, să returneze vânzătorului tot ceea ce a primit în temeiul contractului de vânzare. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil (de exemplu, bunurile au fost distruse sau consumate între timp), consumatorul trebuie să ofere o compensație monetară în schimbul a ceea ce nu mai poate fi returnat. În cazul în care bunurile returnate sunt doar parțial deteriorate, vânzătorul poate solicita daune-interese de la consumator și își poate compensa creanța cu prețul de achiziție rambursat. Într-un astfel de caz, vânzătorul este obligat să dovedească daunele suferite. Într-un astfel de caz, vânzătorul rambursează consumatorului doar prețul de achiziție redus.

5.5. Consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contract în conformitate cu articolul 1837 din Codul civil, în special în cazul contractelor:
- pentru livrarea de bunuri care au fost modificate în conformitate cu dorințele consumatorului sau pentru persoana consumatorului,
- furnizarea unei înregistrări audio sau vizuale sau a unui program de calculator în cazul în care ambalajul original a fost deteriorat,
- în cazul contractelor de furnizare de conținut digital, în cazul în care acesta nu a fost furnizat pe un suport material.

5.6. Cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în cazul în care vânzătorul îl informează că bunurile comandate îi vor fi livrate cumpărătorului mai târziu de șase săptămâni de la trimiterea comenzii. Cumpărătorul are același drept în cazul în care vânzătorul întârzie mai mult de două săptămâni în expedierea bunurilor comandate.

5.7. Vânzătorul are dreptul de a denunța contractul în cazul în care bunurile comandate sunt indisponibile pentru o perioadă lungă de timp, prețul de achiziție al bunurilor s-a modificat substanțial, cel târziu până la expedierea bunurilor către cumpărător. Vânzătorul trebuie să notifice cumpărătorul cu privire la retragerea sa fără întârzieri nejustificate.

5.8 În cazul în care Cumpărătorul se retrage în mod valabil din Contractul de achiziție, Vânzătorul este obligat să returneze Cumpărătorului prețul de achiziție prin transfer într-un cont bancar. Rambursarea în conformitate cu fraza anterioară trebuie să se facă în termen de 14 zile de la retragerea cumpărătorului din contract, cu condiția ca toate obligațiile cumpărătorului să fi fost îndeplinite.

5.9 Alte motive de retragere din contractul de vânzare de către Cumpărător și Vânzător pot fi prevăzute de lege.

5.10 Cumpărătorul poate folosi modelul de formular pentru a se retrage din contract.

6. Garanția și aplicarea acesteia

6.1 Consumatorul beneficiază de o garanție legală de 12 de luni pentru bunurile de consum furnizate. Garanția poate fi solicitată direct de la vânzător. Pentru un cumpărător de afaceri, bunurile sunt acoperite de o garanție de 12 luni. În cazul unei reclamații, bunurile achiziționate trebuie să fie trimise înapoi la adresa vânzătorului, inclusiv un formular de reclamație completat și o copie a facturii.

6.2. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările relevante cu caracter general obligatoriu (în special de dispozițiile secțiunilor 1914-1925, secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2174 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil).

6.3 Vânzătorul este răspunzător față de consumator că articolul este lipsit de defecte la recepție. În special, vânzătorul este răspunzător față de consumator că, la momentul preluării bunului de către consumator, acesta din urmă a preluat bunul,
- bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, acele caracteristici pe care vânzătorul sau producătorul le-au descris sau la care cumpărătorul se aștepta având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității făcute de acestea,
- bunurile sunt adecvate scopului pentru care vânzătorul declară că urmează să fie utilizate sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,
- bunurile corespund, din punct de vedere al calității sau al execuției, eșantionului sau specimenului convenit, dacă calitatea sau execuția a fost determinată prin referire la eșantionul sau specimenul convenit,
- articolul este în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare; și
- articolul respectă cerințele legislației.

6.4. În cazul în care bunul nu prezintă caracteristicile menționate anterior, consumatorul poate, de asemenea, să ceară livrarea unui bun nou fără defecte, cu condiția ca acest lucru să nu fie nerezonabil având în vedere natura defectului, dar dacă defectul privește doar o parte a bunului, consumatorul poate cere doar înlocuirea părții respective; dacă acest lucru nu este posibil, acesta poate renunța la contract. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este disproporționat având în vedere natura defectului, în special dacă defectul poate fi remediat fără întârzieri nejustificate, consumatorul are dreptul de a obține remedierea gratuită a defectului. Consumatorul are, de asemenea, dreptul la livrarea unui articol nou sau la înlocuirea unei piese în cazul unui defect detașabil, dacă nu poate utiliza articolul în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În acest caz, consumatorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract.

6.5 În cazul în care consumatorul nu denunță contractul sau nu își exercită dreptul la livrarea unui articol nou fără defecte, la înlocuirea unei părți componente sau la repararea articolului, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. De asemenea, consumatorul are dreptul la o reducere rezonabilă în cazul în care vânzătorul nu este în măsură să furnizeze un articol nou fără defecte, să înlocuiască o parte a articolului sau să repare articolul, sau dacă vânzătorul nu remediază defectul într-o perioadă de timp rezonabilă sau dacă remedierea acestuia ar cauza consumatorului dificultăți considerabile.

6.6. Cumpărătorul nu are dreptul la dreptul la executarea defectuoasă dacă a știut înainte de a prelua bunul că acesta este defect sau dacă cumpărătorul a cauzat defectul.

6.7. Consumatorul are dreptul de a-și exercita dreptul de reclamație în cazul unui defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la data primirii. În cazul în care defectul se manifestă în termen de șase luni de la recepție, bunurile sunt considerate a fi fost defecte la recepție.

6.8 În cazul în care un defect reparabil a apărut în mod repetat după reparație (a treia reclamație pentru același defect sau a patra reclamație pentru defecte diferite) sau în cazul în care bunurile prezintă un număr mai mare de defecte (cel puțin trei defecte în același timp), cumpărătorul poate exercita dreptul la o reducere a prețului de achiziție, poate schimba bunurile sau se poate retrage din contract.

6.9 Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele care rezultă din uzura normală sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

6.10 Cumpărătorul este obligat să depună o reclamație la vânzător sau la persoana desemnată să repare bunurile fără întârzieri nejustificate după descoperirea defectului. În cazul în care face acest lucru în scris sau în format electronic, acesta trebuie să furnizeze datele sale de contact, o descriere a defectului și o cerere privind modul în care ar trebui să fie tratată reclamația, de preferință prin intermediul unui formular de reclamație și, în același timp, prin anexarea unei copii a facturii.

6.11 Vânzătorul va soluționa reclamația, inclusiv remedierea defectului, fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia, cu excepția cazului în care se convine în scris cu Cumpărătorul o perioadă mai lungă. După expirarea acestei perioade, cumpărătorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi vorba de o încălcare materială a contractului.

6.12 Garanția de calitate se prelungește cu perioada cuprinsă între momentul în care se face reclamația și momentul în care aceasta este soluționată sau în care cumpărătorul a fost obligat să ridice bunul. În cazul în care bunurile sau o parte a acestora sunt înlocuite, răspunderea vânzătorului se aplică ca și cum bunurile sau o parte a acestora ar fi fost cumpărate noi. În cazul unei reclamații justificate, cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor suportate în mod rezonabil.

6.13 Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular de reclamație pentru reclamații.

7. Protecția datelor cu caracter personal
Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale Cumpărătorului. Condițiile de prelucrare sunt reglementate în documentul privind protecția datelor.

8. Dispoziții finale și comune
8.1 Comunicarea dintre Cumpărător și Vânzător se va realiza prin e-mail și, cu excepția cazului în care natura problemei exclude acest lucru, și prin telefon, cu excepția cazului în care acești Termeni și Condiții sau legea prevede altfel. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de achiziție. Costurile suportate de cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) sunt suportate de către cumpărător.

8.2 În cazul trimiterii de bunuri în străinătate, termenii și condițiile specifice vor fi întotdeauna specificate în confirmarea comenzii vânzătorului. În acest caz, dispozițiile alineatului (2.3) se aplică mutatis mutandis.

8.3 În cazul în care oricare dintre dispozițiile acestor termeni și condiții este îndeplinită numai în ceea ce privește o anumită parte a comenzii sau a contractului, celelalte părți ale relației contractuale nu sunt afectate, cu excepția cazului în care natura problemei exclude acest lucru.

8.4. Acești termeni și condiții sunt valabili începând cu data de 4 noiembrie 2022. Vânzătorul are dreptul de a le modifica în orice moment fără acordul cumpărătorului. În cazul în care termenii și condițiile se modifică după încheierea contractului de achiziție, cumpărătorul are dreptul de a alege dacă să aplice noua versiune sau să urmeze versiunea în vigoare la momentul încheierii contractului de achiziție. În cazul alegerii versiunii originale a termenilor și condițiilor, cumpărătorul este obligat să notifice imediat vânzătorul în scris.